Informacje prawne

(regulated by French Law No. 2004-575 of 21 June 2004 on Confidence in the Digital Economy)

Wersja

  • Firma : CTE Wind Civil Engineering, Cap commerce, 33 rue du Haut Chemin, 35780 La Richardais, France
  • Odpowiedzialny za publikację : Alexander Martin
  • Źródła zdjęć : dzięki uprzejmości CTE Wind International

Znaki towarowe – Własność intelektualna

Wszystkie nazwy i znaki towarowe, które są pokazywane w tym serwisie, są własnością ich stosownych właścicieli. Wymienione źródła zachowują swoje prawa. Cała zawartość umieszczona w witrynie www.cte-wind.com, taka jak teksty, zdjęcia, klipy wideo, obrazy, rysunki, animacje jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, w całości lub w części, jest możliwe jedynie za zgodą administratora serwisu.

Odpowiedzialność prawna za szkody

Właściciel serwisu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z użytkowania tej strony internetowej, niezdolności osób trzecich do korzystania z niej, awarii, przerw, wirusów lub innych problemów z połączeniem lub systemem.

Związek z Polityka prywatności (Privacy policy)

Webmaster & Hosting

Agence Ceasy, Z.A Confortland, Rue du Val, 35520 Melesse
Tél : 02 99 63 64 00

https://www.ceasy.fr/