CTE WIND VIETNAM

Thiết kế móng phong điện

Kích thước móng được thiết kế riêng cho từng trang trại điện gió và phù hợp với điều kiện địa chất.

Lĩnh vực hoạt động

Mạng lưới CTE WIND toàn cầu

 • 17508

  Fondations réalisées
 • 1696

  Trang trại điện gió
 • 70

  Các quốc gia được bảo hiểm
 • 8

  Chi nhánh
 • 100%

  Khách hàng hài lòng

Giới thiệu công ty

CTV là một đơn vị chuyên gia tư vấn thiết kế quốc tế trong lĩnh vực phân tích và thiết kế móng điện gió trên bờ.

Chúng tôi đảm bảo việc thiết kế móng tối ưu cho các loại trang trại điện gió đặc trưng và phù hợp với điều kiện địa chất từng khu vực

Thông tin chi tiết

Dự án gần đây

Tin tức mới