CTE WIND VIETNAM

Thiết kế móng phong điện

Kích thước móng được thiết kế riêng cho từng trang trại điện gió và phù hợp với điều kiện địa chất.

Lĩnh vực hoạt động

Mạng lưới CTE WIND toàn cầu

 • 14500

  Thiết kế hoàn thiện

 • 1450

  Trang trại điện gió

 • 55

  Quốc gia

 • 7

  Văn phòng

 • 100%

  Khách hàng

Dự án gần đây

Giới thiệu công ty

CTV là một đơn vị chuyên gia tư vấn thiết kế quốc tế trong lĩnh vực phân tích và thiết kế móng điện gió trên bờ.

Chúng tôi đảm bảo việc thiết kế móng tối ưu cho các loại trang trại điện gió đặc trưng và phù hợp với điều kiện địa chất từng khu vực

Thông tin chi tiết

Tin tức mới