Nasze usługi

Projekty konstrukcji fundamentów dla lądowych farm wiatrowych

CTE Wind wykonuje szeroki zakres usług, aby sprostać Twoim wymaganiom:

Doradztwo w zakresie geotechniki:

 • Weryfikacja raportu geotechnicznego w celu potwierdzenia, czy zostały określone wszystkie niezbędne parametry gruntu
 • Ujednolicenie i grupowanie parametrów gruntów w celu optymalizacji fundamentów turbin farm wiatrowych
 • Ocena lokalizacji w celu określenia wymaganego zakresu badań gruntowych
 • Pomoc w wyborze wykonawcy badań geotechnicznych i raportu geotechnicznego

Projektowanie fundamentów turbin wiatrowych:

 • Projekty zgodne z normami międzynarodowymi i szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi energetyki wiatrowej, z poszanowaniem przepisów krajowych
 • Projekty wstępne (raport i schemat), w celu określenia możliwych optymalizacji kosztów, na podstawie raportu geotechnicznego i porównania brył fundamentów dla różnych modeli turbin wiatrowych
 • Projekty wykonawcze – pełny raport obliczeniowy i rysunki, oparte na naszym doświadczeniu i wymaganiach producentów turbin, zapewniające bezpieczeństwo, niezawodność i oszczędność. Kompletne sprawdzenia, obejmujące: wartości obciążeń, współczynniki obliczeniowe, dynamiczną sztywność obrotową, stany graniczne, analizę obciążeń zmęczeniowych i obliczanie wzmocnienia podłoża.
 • Raporty bankowe: projekty, które mogą być zgłoszone do zatwierdzenia przez ubezpieczycieli, banki, producentów i inne. Towarzyszymy naszym klientom aż do ostatecznej weryfikacji.

Kompetencje dodatkowe:

 • Projektowanie klatek kotwiących: projekty warsztatowe z uwzględnieniem analizy zmęczeniowej, wybór zaprawy, sił sprężających i dokumentacji dostawcy turbin
 • Projekty wszystkich rodzajów pali (wiercone, wbijane itd.), dostosowanych do różnych warunków gruntowych, włącznie z obliczeniami geotechnicznymi do określenia ich długości i dopuszczalnych naprężeń
 • Nowe rozwiązania projektowe – wysoki cokół, elastyczne wkładki, kotwienie do skały, near-shore itd.). Rozwiązania inżynierskie dla prototypów turbin – np. off-shore, turbiny dwupłatowe, maszty z odciągami, maszty składane itd.
 • Weryfikacja projektu/ cat. III: pełne, niezależne obliczenia, sprawdzanie krzyżowe przez niezależnego konsultanta, z propozycją ulepszeń/ optymalizacji fundamentów w razie konieczności.
 • Studium oceny fundamentów na terenach sejsmicznych: przegląd projektu dostawcy wieży, sprawdzenie zgodności z odpowiednimi normami (dla danego projektu farmy wiatrowej) i dostarczenie informacji zwrotnej do dostawcy, wraz z wymaganymi szczegółami dotyczącymi adaptacji projektu wieży. W razie potrzeby, wyznaczenie obciążeń sejsmicznych .

Rozwiązywanie problemów na obiektach istniejących:

 • Wizyta na miejscu w celu oceny wizualnej występujących anomalii
 • Ocena głównych przyczyn
 • Wizyta na obiekcie w celu oceny prawidłowości naprawy ewentualnych uszkodzeń

Nadzory autorskie:

 • Kontrola zbrojenia przed rozpoczęciem prac betoniarskich
 • Przegląd realizacji fundamentów
 • Ocena jakości wykonania na podstawie list kontrolnych i wyników testów