Hình ảnh về lĩnh vực phong điện : triển lãm, hội nghị và hội thảo

WINDPOWER MEXICO

Hẹn gặp tại triển lãm quốc tế về năng lượng tái tạo lớn nhất tại Mê-hi-cô, từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2018, Mexico-City.

 

Đọc thêm