Thông tin mới nhất

 • Nearshore foundation East Vietnam Sea

  Nhà máy điện gió nearshore

  Tất cả thiết kế móng gần bờ của CTE Wind cho phép tiết kiệm ...
 • CTE Wind R&D Foundation Design

  Nghiên cứu và phát triển

  Tổng hợp tất cả kinh nghiệm được thực hiện trong các dự án...
 • Vietnam Wind 2019 Energy Summit

  We are happy to announce our participation at the upcoming wind event in Hanoi. ...
 • WindEurope Conference & Exhibition 2019

  We are happy to announce our participation at this event which will take place i...
 • Tiềm năng thị trường Năng lượng Việt Nam

  Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của V...
 • Sự kiện

  Những gì VRES 2018 có thể cung cấp không chỉ là nền tảng để h...