Lĩnh vực hoạt động

Kết cấu kỹ thuật cho các móng tuabin gió trên bờ

CTE Wind giới thiệu các dịch vụ và giải pháp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng:

Tư vấn địa kỹ thuật:

 • Xác minh các báo cáo diễn giải địa kỹ thuật để xác nhận xem tất cả các giá trị đất cần thiết có được cung cấp đầy đủ hay không?
 • Tổng hợp và gộp các giá trị đất để tối ưu hóa thiết kế móng cho các trang trại điện gió.
 • Đánh giá địa điểm vị trí dự án để đưa ra yêu cầu cho báo cáo khảo sát địa chất.
 • Hỗ trợ chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu địa kỹ thuật để thiết lập báo cáo địa kỹ thuật.

Thiết kế nền móng WTG:

 • Thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế và các hướng dẫn chi tiết cũng như tuân thủ các quy định của quốc gia địa phương.
 • Thiết kế sơ bộ (báo cáo và vẽ sơ bộ) dự tính chi phí sơ bộ dựa trên báo cáo khảo sát địa chất và so sánh các thiết kế từ các mô hình tuabin gió khác nhau đang được xem xét.
 • Thiết kế chi tiết (báo cáo thuyết minh kết cấu và bản vẽ thi công) dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và các yêu cầu của nhà sản xuất tuabin, đảm bảo thiết kế an toàn, đáng tin cậy và tối ưu. Thực hiện kiểm tra đầy đủ các nội dung bao gồm: tải trọng, hệ số an toàn, độ cứng góc xoay, trạng thái giới hạn sử dụng, trạng thái giới hạn cực hạn, kiển tra phân tích tải trọng mỏi và tính toán thép.
 • Báo cáo tài chính: Thiết kế có thể được đệ trình để phê duyệt bởi các công ty bảo hiểm, ngân hàng, nhà sản xuất và những tổ chức khác. Chúng tôi luôn đồng hành với khách hàng của mình cho đến khi có xác nhận cuối cùng của các tổ chức này.

Các năng lực bổ sung:

 • Thiết kế lồng thép neo: kích thước chi tiết bao gồm kiểm tra mỏi, xác định loại vữa, lực căng trước bulong và bản vẽ chế tạo.
 • Thiết kế của tất cả các loại cọc (cọc đóng ép, cọc khoan nhồi, vv) phù hợp với các điều kiện địa chất khác nhau bao gồm cả tính toán địa kỹ thuật để xác định chiều dài cọc và ứng suất cho phép.
 • Các giải pháp thiết kế sáng tạo (chiều cao trụ đỡ lớn, soft-spot, móng neo đá, móng gần bờ và các loại móng khác). Giải pháp nền móng kỹ thuật cho các loại nguyên mẫu tuabin (ví dụ: điện gió ngoài khơi, tuabin hai lưỡi, cột buồm, cột gấp, v.v …)
 • Thẩm tra thiết kế / Kiểm tra mức độ III: tính toán độc lập đầy đủ và kiểm tra chéo bởi bên thứ 3 là tư vấn thiết kế với đề xuất cải thiện / tối ưu hóa các móng này nếu cần thiết.
 • Nghiên cứu đánh giá địa chấn nền móng: Đánh giá thiết kế thân tháp OEM và kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan được áp dụng cho dự án trang trại điện gió và nếu cần thì cung cấp ngược lại số liệu cho OEM các yêu chi tiết thiết kế thân tháp tương ứng. Tải trọng động đất có thể được thêm nếu cần thiết.

Kiểm soát và xử lý sự cố

 • Thăm quan thực tế công trường để kiểm tra trực quan bất thường.
 • Đánh giá phân tích nguyên nhân gốc
 • Kiểm tra công trường để xác minh sửa chữa kịp thời các hư hỏng.

Giám sát thi công:

 • Kiểm tra tại công trường và nghiệm thu thép trước khi đổ bê tông.
 • Giám sát thi công móng
 • Chất lượng thi công móng được xác định thông qua danh sách kiểm tra và kết quả thí nghiệm.