Kinh nghiệm của chúng tôi

Thành lập từ năm 2002, CTE Wind là công ty tư vấn thiết kế số một tại Pháp với thị phần chiếm tới hơn 80% các dự án điện gió tại Pháp đã triển khai.

Đồng thời công ty đã tham gia trực tiếp các hạng mục nghiên cứu và phát triển như :

  • Tiêu chuẩn IEC61400-6 : Trụ tháp và móng ngoài khơi
  • Hướng dẫn CFMS 2011 : Móng Phong điện
  • Trụ tháp bê tông cốt thép
  • Bệ móng nổi
  • Kéo dài thời gian sử dụng của móng