Dịch vụ của chúng tôi

CTE Wind giới thiệu các dịch vụ và giải pháp của chúng tôi tới các bạn, để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của các bạn :

  • Tính toán sử dụng tiêu chuẩn Pháp và các hướng dẫn tính toán áp dụng tại Pháp bởi các đơn vị thẩm tra.
  • Tư vấn và hỗ trợ trong việc kiểm tra tài liệu cần thiết một cách chuyên sâu, đầy đủ.
  • Tư vấn trong việc lựa chọn phương pháp khảo sát địa chất.
  • Lập thiết kế cơ sở cho dự án với sự tối ưu hóa chi phí dựa theo báo cáo khảo sát địa chất hoặc so sánh giữa các loại máy khác nhau dự kiến sử dụng.
  • Lập thiết kế thi công dựa trên kinh nghiệm và yêu cầu của nhà sản xuất tua bin, bảo đảm thiết kế an toàn, ổn định và tiết kiệm.
  • Kiểm tra đầy đủ các thông số bao gồm độ cứng góc xoay, trạng thái ELS và ELU, kiểm tra tính toán tải trọng mỏi và xác định khối lượng thép.
  • Các dự án đạt được sự phê duyệt của bảo hiểm, nhà sản xuất và các cơ quan thẩm tra có thẩm quyền.
  • Kiểm tra tại công trường việc đặt thép đảm bảo theo thiết kế trước khi đổ bê tông.