Đặc điểm

Tại Pháp có nhiều tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể liên quan đến các công trình móng. Các tiêu chuẩn liệt kê dưới đây cần được tuân theo trong quá trình triển khai dự án :

  • Tiêu chuẩn Pháp NF94-261 ngày 15/06/2013/li>
  • Tiêu chuẩn Fascicule N°62 - Mục V (cũ)
  • Tiêu chuẩn CFMS "Móng điện gió"
  • BAEL "Bê tông cốt thép ở trạng thái giới hạn"

Sự kiểm tra của đơn vị tư vấn thẩm tra là bắt buộc theo luật lệ của Pháp. Điều này áp dụng trên toàn lãnh thổ Pháp.

Trong số các nghiên cứu và giải pháp về địa chất, phổ biến nhất là :

  • Nghiên cứu về pressiometrique
  • Gia cố nền : bao gồm cọc cứng hoặc cọc ballast
  • Cọc ép hoặc cọc khoan nhồi ( gần như không dùng )

Cần chuẩn bị bảo hiểm 10 năm cho tất cả các doanh nghiệm làm việc trong các dự án về cơ sở hạ tầng.