Các dự án tham khảo

Bản đồ bên dưới cho phép các bạn tham khảo vị trí các dự án điện gió thực hiện bởi công ty chúng tôi. Để có thêm thông tin về các dự án điện gió, bạn chỉ cần kích lên dự án.

Thông tin trên bản đồ :

  • Vị trí dự án đi vào hoạt động
  • Vị trí dự án đang triển khai
  • Thẩm định / Thẩm tra
  • Cột đo gió