Członkostwo / Kwalifikacje

 

logo opqibiCertyfikat OPQIBI

Francuska Instytucja opiniująca projekty inżynieryjne, wydająca certyfikaty dostawcom usług inżynierskich.

Grupa CTE została nagrodzona Profesjonalnym Certyfikatem Opiniującym o numerze 93 10 0999, wydanym przez OPQIBI.

 

logo serCzłonek Francuskiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (SER)

Jesteśmy członkiem Francuskiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (SER) zrzeszającego następujące sektory energetyki źródeł odnawialnych: biomasy (France Biomasse Energie), drewna, biopaliw, energii wodnej, wiatrowej (France Energie Eolienne), geotermalnej oraz słonecznej (cieplnej i fotowoltaicznej - SOLER).

SER składa się z ponad 400 członków, w tym najwięksi dostawcy energii i przedsiębiorstwa przemysłowe aktywne na rynku francuskim.

 

logo windeuropeCzłonek WindEurope (dawne EWEA)

Jest to stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli, promujące rozwój energii wiatrowej w Europie. Ma ponad 600 członków, w tym największych producentów turbin, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej i odnawialnej, inicjatorów i propagatorów wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wykonawców, którzy są aktywni na rynkach w ponad 50 krajach.

WindEurope organizuje wiele systematycznych wydarzeń (konferencje, targi, seminaria i warsztaty), które zachęcają do wymiany międzynarodowych doświadczeń z zakresu prawa, finansów i rozwoju technologicznego, oraz prezentują najnowsze technologie.

 

logo the global conceptPrzestrzeganie zasad UN Global Compact

UN Global Compact jest wezwaniem do dostosowania przez firmy strategii i pracy zgodnie z uniwersalnymi zasadami z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji, a także podejmowania działań, które polepszają życie w społeczeństwie.

 

 

logo banque de franceOcena banku: Banque de France

Ocena dokonana przez Banque de France w celu określenia zdolności firmy do wywiązywania się z zobowiązań finansowych w okresie trzyletnim.

W roku 2017, CTE Wind Civil Engineering otrzymało ocenę « G3+ », która oznacza, że nasza zdolność do wywiązywania się z zobowiązań finansowych jest doskonała.