Specyfika działalności

Francja posiada wiele norm i przewodników dotyczących budowli geotechnicznych, a więc i fundamentów. Normy wymienione poniżej muszą być respektowane przy naszych projektach :

  • norma francuska NF P94-261 z 15 czerwca 2013
  • norma Fascicule N°62 – Titre V
  • przewodnik CFMS « Fundamenty elektrowni wiatrowych »
  • BAEL « Projektowanie betonu zbrojonego w stanach granicznych »

Weryfikacja projektu przez biuro kontroli jest, zgodnie z francuskimi przepisami, obowiązkowa, i jest ważna w skali kraju.

Najbardziej rozpowszechnione badania i rozwiązania geotechniczne :

  • badanie presjometryczne
  • wzmocnienie gruntu: sztywne inkluzje (kolumny betonowe) lub kolumny żwirowe
  • Pale wbijane, pale wiercone: praktycznie nie istnieją. Konieczne jest posiadanie dziesięcioletniego

ubezpieczenia przez wszystkie firmy zaangażowane w inwestycje infrastrukturale.