Referencje projekty

Poniższa mapa przedstawia farmy wiatrowe, w realizacji których uczestniczyła nasza firma. W celu poznania szczegółów dotyczących danej farmy należy kliknąć na jej symbol na mapie.

Legenda:

  • Farma zrealizowana
  • Farma w fazie projektu
  • Ekspertyza / Weryfikacja
  • Maszt pomiarowy