Nasze usługi

CTE Wind prezentuje szeroki zakres usług i rozwiązań, mający na celu zaspokojenie potrzeb swoich klientów:

  • Projekty w zgodności z francuskimi normami i przewodnikami, zaakceptowanymi przez francuskie biura kontroli.
  • Doradztwo i pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji.
  • Pomoc przy określeniu zakresu badań geotechnicznych.
  • Projekty wstępne dla wybranej lokalizacji parku pod kątem optymalizacji kosztów przy danych warunkach geotechnicznych lub dla różnych typów turbin.
  • Projekty wykonawcze w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i spełniające wymagania producentów turbin, gwarantujące rozwiązania pewne, stabilne i ekonomiczne.
  • Pełna weryfikacja konstrukcji, łącznie ze sprawdzeniem sztywności dynamicznej na obrót, stanów granicznych nośności i użytkowalności (ELU i ELS), obliczeniami zmęczenia i określeniem ostatecznego tonażu zbrojenia.
  • Dokumentacje mogące być przedłożone do zatwierdzenia ubezpieczycielowi, producentowi turbiny lub właściwemu organowi nadzorującemu.
  • Wizyty kontrolne na budowie przy odbiorze zbrojenia przed zabetonowaniem fundamentu.