Specyfika działalności

Praca nad projektami zagranicznymi odbywa się zgodnie z normami i uregulowaniami obowiązującymi w danym kraju. Najczęściej wykorzystywane to : IEC 61400-1, IEC 61400-6, Eurokod, normy brytyjskie, normy Amerykańskiego Instytutu Betonu (ACI), normy danego kraju, specyfikacje producenta turbiny itd, etc.

W niektórych krajach weryfikacja projektu przez biuro kontroli nie jest wymagana i usystematyzowana. Niemniej jednak, Klient zawsze ma prawo zlecić sprawdzenie projektu jednostce niezależnej. CTE WIND może, na życzenie Klienta, zapewnić taką usługę.

Najbardziej rozpowszechnione rozwiązania geotechniczne :

  • Pale wbijane
  • pale wiercone
  • mikropale

Nasze biuro zawsze przykłada szczególną uwagę do stosowania materiałów lokalnych w danym kraju. Posiadanie międzynarodowego ubezpieczenia często jest wymaganiem klienta, chcącego współpracować z doświadczonym biurem projektowym.